STAR BURSU DUYURUSU (Güncelleme)

14-11-2023

STAR BURSU DUYURUSU:

TÜBİTAK veya ADEP kapsamında desteklenerek bölümümüzde sürmekte olan projelere lisans bursiyerleri aranmaktadır.

Bir öğrenci bir projede sadece bir kez görev alabilir ve 6 ay boyunca çalışabilir. Burs miktarı 3.000 TL/Ay olarak sabittir.

Mesleki gelişiminiz ve özgeçmişiniz açısından önemli bir fırsattır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 11 Aralık 2023 (Saat:17.30)

AÇIKLAMA: Başvurular sonrası TÜBİTAK tarafından ön inceleme yapılacak olup ön incelemeyi geçen bursiyer adayları değerlendirilmek üzere proje yürütücülerine sunulacaktır. Her öğrenci 1 projeye başvuru yapabilmektedir. Bursiyer adaylarının seçimi proje yürütücüleri tarafından yapılacaktır. Proje yürütücüsü bursiyer aday değerlendirmesini lisans öğrencileri tarafından başvuru sistemine yüklenen başvuru bilgi/belgeleri üzerinden ve gerekli görmesi halinde yüz yüze/online toplantılar ve/veya eposta/posta yoluyla yazışmalar aracılığı ile yapar. Değerlendirme aşamasında proje yürütücüsü her bir proje kapsamında projesinde görev almak üzere 1 asil ve asil adayın desteğini başlatmaması halinde yerine görev alabilecek 1 yedek bursiyer adayı belirler.

UYARI: Projeler deneysel olup, öğrencilerin düzenli şekilde laboratuvarda çalışmasını gerektirmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI VE DETAYLI BİLGİ: https://star.tubitak.gov.tr/ (Üniversiteye giriş sıralaması ve not ortalaması koşulları incelenmelidir)

Başvuru Yapılabilecek Projeler:

3B Yazdırılabilir Puzolanlı Harçların Geliştirilmesi Ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması (Yürütücü: Doç. Dr. Çağlar YALÇINKAYA)

Deniz Ortamında Farklı Beton Türlerinin Donatı Korozyonu Performansları ile Korozyon Önleme Etkinliklerinin Araştırılarak Betonarme Elemanların Deprem Güvenliğinin Artırılması (Yürütücü: Prof. Dr. Halit YAZICI)

Betonarme Çerçevelerde Kayar Duvarın Güvenli Uygulama Detaylarının Geliştirilmesi ve Dayanıma Göre Sismik Tasarım Parametrelerinin Değerlendirilmesi (Yürütücü: Prof. Dr. Serkan MISIR)