Projeler


Geoteknik Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Yüksek Isı ve Isısal Döngülere Dayanlıklı Zemin Malzemesi Geliştirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 217M553
Tamamlanma Tarihi 2021
Yürütücü Prof.Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Yoldaş SEKİ, Doç.Dr. Ali Hakan ÖREN
Bütçe 316000 TL
Projenin Adı Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik İletkenliklerinin Araştırılması ve Üretime Dönük Uygun Bentonitlerin Belirlenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 111M718
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Doç.Dr. Ali Hakan ÖREN
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Okan Önal, Doç.Dr. Yeliz Yükselen Aksoy, Arş.Gör. Tuğçe Özdamar Kul
Bütçe 230000 TL
Proje Detayı 
Projenin Adı Kum-Bentonit ve Zeolit-Bentonit Karışımlarının Hidrolik İletkenlik Davranışlarının Atık Depolama Alanı Uygulamaları
için Araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 2012.KB.FEN.006
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Doç.Dr. Ali Hakan ÖREN
Araştırma Ekibi Arş.Gör. Tuğçe Özdamar Kul, İnş.Müh. Merve Ece Koç
Bütçe 26000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Özgül Yüzey Alanı ve Boşluk Çapı Dağılımının İnce Daneli Zeminlerin Mühendislik Özelliklerine Etkisi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 105M004
Tamamlanma Tarihi 2006
Yürütücü Prof.Dr. Arif Şengün KAYALAR
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Abidin KAYA, Arş.Gör. Yeliz YÜKSELEN AKSOY
Bütçe 12000 TL
Proje Detayı

Hidrolik Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Tarımda Su Ve Gübre Yönetimi İçin Araçlar – Farming Tools for external nutrient Inputs and water Management (FATIMA)
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası AB Komisyonu (Çağrı: H2020-SFS (Sürdürülebilir Gıda Güvenliği) -2014-2, Kontrat No 633945)
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Dr. Anna Osann JOCHUM
Araştırma Ekibi  Nilgün HARMANCIOĞLU, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA, Filiz BARBAROS, Alper ELÇİ
Bütçe  7 966 695 EURO
Proje Detayı
Projenin Adı Kazıklı kıyı yapıları ile kıyı bölgesinde yer alan rüzgâr türbini ayakları etrafında dalga etkisi ile oluşan zemin hareketlerinin deneysel ve

sayısal araştırması, oyulmaya karşı koruyucu önlemlerin denenmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 215M245
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Dr. Mustafa DOĞAN 
Araştırma Ekibi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY; Doç. Dr. Birol KAYA; Prof. Dr. Yalçın ARISOY; Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY; (E) Prof. Dr. S. Turhan ACATAY
Bütçe  106000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Yatay ve eğimli deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında dalga etkisi ile oluşan oyulmaların zamana bağlı olarak değişiminin deneysel ve nümerik araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 111M550
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Prof.Dr. Yalçın ARISOY 
Araştırma Ekibi Dr. Mustafa DOĞAN; Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY; Doç. Dr. Birol KAYA; Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY; (E) Prof. Dr. S. Turhan ACATAY
Bütçe  99913 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Beslemeli Kadı Madde Hareketi Durumunda Köprü Ayakları Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların Deneysel ve Sayısal araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Prof.Dr. Şükrü GÜNEY
Araştırma Ekibi Arş. Gör. Fırat GÜMGÜM 
Bütçe  
Proje Detayı
Projenin Adı Baraj yıkılması sonucu oluşan taşkının deneysel ve nümerik metotlar ile araştırılması-gerçek barajlara CBS ortamında uygulanması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 110M240
Tamamlanma Tarihi 2013
Yürütücü Prof.Dr. Gökmen TAYFUR
Araştırma Ekibi Prof. Dr. M. Şükrü Güney, Doç. Dr. Şebnem Elçi, Yrd. Doç. Dr. İsmail Haltaş, Dr. Gökçen Bombar
Bütçe 211100 TL
Proje Detayı                  
Projenin Adı Sürdürülebilir sulama yönetimi ve akarsu havzası yönetimi: kullanıcılara hizmet tahsisi –

Sustainable Irrigation water management and River-basin governance: Implementing User-driven Services (SIRIUS)

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası Avrupa Topluluğu 7. Çerçeve Programı Kontrat No.262902
Tamamlanma Tarihi 2013
Yürütücü Proje Koordinatörü: Dr. Anna Osann JOCHUM, Türkiye Yürütücüsü: Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU 
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA, Yıldırım DALKILIÇ
Bütçe  200000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Taşkın Frekans Tahmini Yöntemlerinin Çevresel Değişiklikler Altında Değerlendirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK-COST, MAG/110M375
Tamamlanma tarihi 2013
Yürütücü Doç. Dr. Gülay ONUŞLUEL GÜL (DEÜ)
Araştırma Ekibi Doç. Dr. Ali GÜL (DEÜ); Yrd. Doç. Dr. Ömer Levend AŞIKOĞLU (Ege Üniv.); Yrd. Doç. Dr. Onur AKAY (Okan Üniv.);

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım DALKILIÇ (Erzincan Üniv.); Dr. Filiz BARBAROS (DEÜ); Yük. Müh. Hüseyin Erdem ERGÜL; Yük. Müh. Yasemin LOPÇU 

Bütçe  81755 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Deniz tabanına oturan boru hatları etrafında oluşan oyulmaların deneysel araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 2010.KB.FEN.023
Tamamlanma Tarihi 2012
Yürütücü Prof.Dr. Yalçın ARISOY
Araştırma Ekibi Dr. Mustafa DOĞAN; Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY; Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY; (E) Prof. Dr. S. Turhan ACATAY
Bütçe 36000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Sulama Suyu Yönetimi ve Tarımsal Karar Destek Sistemleri için Çok Katmanlı Uzaktan Algılama Araçlarının Katılımcı Kullanımı –

Participatory multi-Level EO_assisted tools for Irrigation water management and Agricultural Decision-Support (PLEIADeS)

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve Programı Kontrat No.037095
Tamamlanma Tarihi 2009
Yürütücü Proje Koordinatörü: Dr. Anna Osann JOCHUM, Türkiye Yürütücüsü: Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU 
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL,

Cem Polat ÇETİNKAYA, Yıldırım DALKILIÇ, Ahmet KUMANLIOĞLU

Bütçe  130000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Heterojen, Anizotrop Ortamlarda 3 Boyutlu Yeraltısuyu Akımının Deneysel ve Teorik Araştırılması ve Homojen Ortamlarda 3 Boyutlu

Dispersivitenin Laboratuar Ölçümleriyle Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 107M195
Tamamlanma tarihi 2008
Yürütücü Prof.Dr. Mehmet Şükrü GÜNEY 
Araştırma Ekibi Prof. Dr. Turhan Acatay, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Özgenç Aksoy
Bütçe  50000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi için Optimizasyon – Optimisation for Sustainable Water Management (OPTIMA)
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve Programı INCO-MPC-1-509091
Tamamlanma tarihi 2007
Yürütücü Proje Koordinatörü: Dr. Kurt FEDRA, Türkiye Yürütücüsü: Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU 
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA,

Yıldırım DALKILIÇ, Ahmet KUMANLIOĞLU

Bütçe  210000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Natural Environment & Anthropogenic Impact on Internal Waters: Integrated Surveillance Methods for Pollution Measurement and Risk Assessment
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK ÇAYDAG 102Y001 (TÜBİTAK + GSRT (The General Secretariat for Research and Technology, Yunanistan)
Tamamlanma tarihi 2005
Yürütücü Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU – Dr. Eleni CHAROU
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA 
Bütçe  
Proje Detayı
Projenin Adı Akdeniz Bölgesi’nde Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi için Karar Mercii, Bilim ve Teknoloji İşbirliği. Karar Destek Sistemlerinin Rolü –

Networks on Governance, Science and Technology for Sustainable Water Resource Management in the Mediterrenean. The Role of DSS Tools (NOSTRUM-DSS)

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve Programı INCO-MPC-1-509158
Tamamlanma tarihi 2004
Yürütücü Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU 
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA,

Yıldırım DALKILIÇ, Ahmet KUMANLIOĞLU, Türkay BARAN 

Bütçe  120000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı DSİ’nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi – Ölçüm Ağı İyileştirilmesi – II
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK – YDABAG, 100Y102
Tamamlanma Tarihi 2003
Yürütücü Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Yılmaz İÇAĞA, Okan FISTIKOĞLU, Gülay ONUŞLUEL, Filiz BARBAROS, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA,

Hasan Y. AKYAR, Nesrin KARAMANOĞLU, Ahmet ALPASLAN, Kemal SEYREK, Aylin Kübra ONUR, Saniye Pelin CELTEMEN, Fikriye BALTACI, Nuran YILMAZ 

Bütçe  5750 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Kıyı Bölgelerinde Kısıtlı Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi – Sustainable Management of Scarce Resources in the Coastal Zone (SMART)
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası Avrupa Topluluğu 5. Çerçeve Programı INCO-MED ICA3-CT-2002
Tamamlanma Tarihi 2002
Yürütücü Proje Koordinatörü: DDr. Kurt FEDRA, Türkiye Yürütücüsü: Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU 
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Sevinç ÖZKUL, Okan FISTIKOĞLU, Filiz BARBAROS, Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL, Cem Polat ÇETİNKAYA
Bütçe  250000 TL
Proje Detayı   
Projenin Adı DSİ’nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi – Ölçüm Ağı İyileştirilmesi – I
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 489
Tamamlanma Tarihi 1999
Yürütücü Prof.Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU
Araştırma Ekibi Nilgün HARMANCIOĞLU, Necdet ALPASLAN, Sevinç ÖZKUL, Yılmaz İÇAĞA, Okan FISTIKOĞLU, Gülay ONUŞLUEL,Filiz BARBAROS,

Hasan Y. AKYAR, Işıl SALİHOĞLU, Ahmet ALPASLAN, Filiz AYDINLIYIM, Aylin Kübra ONUR, Saniye Pelin CELTEMEN,Ali Rıza BAYDERE, Gülseren AKLAF 

Bütçe  5750 TL
Proje Detayı

Mekanik Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Demiryolu Köprülerinin Umumi Ve Periyodik Kontrollerinin İyileştirilmesi Için Çelik Bir Demiryolu Köprüsünün

Yapı Sağlığının Sonlu Elemanlar Modeli Güncellenmesi Tekniği Ile İzlenmesi 

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 214M029
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Prof.Dr. Serap KAHRAMAN
Araştırma Ekibi  Doç. Dr. Özgür Özçelik, Yrd. Doç. Dr. Carmen Ameddeo, İnş. Yük. Müh. Doruk Yormaz
Bütçe  226200 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Prefabrik Betonarme Moment Aktarabilen Kolon- Kiriş Birleşimlerinin İyileştirilmesi 
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-2012.KB.FEN.19
Tamamlanma Tarihi 2014
Yürütücü Prof.Dr. Serap KAHRAMAN
Araştırma Ekibi  İnş. Yük. Müh. Sadık Can Girgin
Bütçe  24970 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Farklı Tür ve Nitelikteki asma Tavan Sistemlerinin Sismik Performanslarının Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-2012.KB.FEN.62
Tamamlanma Tarihi 2013
Yürütücü Prof.Dr. Serap KAHRAMAN
Araştırma Ekibi  İnş. Müh. Serhan Sarıdoğan, Yrd. Doç. Dr. Özgür Özçelik, Uzm. Dr. İbrahim Serkan Mısır
Bütçe  17000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin

Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi 

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası İzmir Büyükşehir Belediyesi (Döner Sermaye)
Tamamlanma Tarihi 2012
Yürütücü Prof. Dr. Serap Kahraman, Prof. Dr. Türkay Baran
Araştırma Ekibi  Yrd. Doç. Dr. Özgür Özçelik, Uzm. Dr. İbrahim Serkan Mısır, Öğr. Gör. Dr. İbrahim Aydın Saatçi,

Yrd. Doç. Dr. Egemen Teomete, İnş. Yük. Müh. Sadık Can Girgin

Bütçe  1000050 TL
Proje Detayı

Ulaştırma Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Yaya Yolu Tasarımı Ve Uygulamaları Kaynaklı Yaya-Taşıt Trafiği Çatışmasının İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 113M222
Tamamlanma Tarihi 2016
Yürütücü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ
Araştırma Ekibi Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZUYSAL, Prof. Dr Ebru ÇUBUKCU, Yrd.Doç.Dr. Haidar SHARİFF,

Öğr. Gör. Mehmet ÇAPUTÇU, İnş.Yük.Müh. Aykut KARABAYIR, İnş Müh. Sezin KAPLAN

Bütçe 430640 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Akıllı Kart Verilerine Dayalı Güvenilirlik Ölçütlerinin Toplu Ulaşım Atama Modellerine Entegrasyonu
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 112M117
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZUYSAL
Araştırma Ekibi Prof. Dr. Serhan TANYEL, Yrd. Doç. Dr. S. Pelin ÇALIŞKANELLİ, Yrd. Doç. Dr. Umay KOÇER, Nurcan AKPULAT,
Prof. Dr. Halim CEYLAN (danışman)
Bütçe 218606 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Kentçi Yol Kesimlerindeki Sürücü Davranışlarının Kapasite Ve Kavsak Basarımı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 110M677
Tamamlanma Tarihi 2014
Yürütücü Prof.Dr. Serhan TANYEL
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Yetiş Şazi MURAT, Doç.Dr. Mehmet KOYUNCU, Doç.Dr. Yalçın ALVER, Yard.Doç.Dr. S. Pelin ÇALIŞKANELLİ
Bütçe 279731 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin

(Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 110M400
Tamamlanma Tarihi 2014
Yürütücü Prof.Dr. Perviz AHMEDZADE
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Burak Şengöz, Doç.Dr. Yalçın ALVER
Bütçe 359570 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Doğal Zeolit İçeren Ilık Karışım Asfaltların Performansları ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi,

Sonuçların Farklı Ilık Karışım Asfalt Uygulamaları ile Karşılaştırılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 110M567
Tamamlanma Tarihi 2014
Yürütücü Doç.Dr. Ali TOPAL
Araştırma Ekibi Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ, Prof.Dr. Perviz AHMEDZADE (Ege Üniversitesi), Doç.Dr. Baha Vural KÖK (Fırat Üniversitesi), 

Doç.Dr. Mehmet YILMAZ (Fırat Üniversitesi), Prof. Dr. Necati KULOĞLU (Danışman – Fırat Üniversitesi)

Bütçe 385751 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve durabilite özelliklerine etkileri
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 109M615
Tamamlanma Tarihi 2012
Yürütücü Doç.Dr. Tahir Kemal ERDEM
Araştırma Ekibi Doç. Dr. Ali Topal, Doç.Dr. Mustafa Şahmaran, Prof.Dr. Kambiz Ramyar, Yrd.Doç.Dr. Özge Andiç Çakır,
Hasan Yavuz Ersöz, Murat Tuyan, Reza Saleh Ahario
Bütçe 147890 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Yol Kaplama Yüzeylerinin Mikro-Makro Pürüzlülüğünün Görüntü Analiz Yöntemleri Ile Belirlenmesi,

Sonuçların Trafik Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 108M293
Tamamlanma Tarihi 2012
Yürütücü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Ali TOPAL, Prof.Dr. Serhan TANYEL, Doç.Dr. Şevket GÜMÜŞTEKİN , Yrd.Doç.Dr. Çağrı GÖRKEM,

İnş. Müh. Bülent KAÇMAZ, PhD

Bütçe 430640 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Polimer Modifiye Bitümlerle Elde Edilen Sıcak Karışımların Suya Karşı Duyarlılığının İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, 2007.KB.FEN.005
Tamamlanma Tarihi 2008
Yürütücü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ
Araştırma Ekibi Dr. Çağrı GÖRKEM
Bütçe 30800 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Polimer Modifiye Bitümlerle Elde Edilen Sıcak Karışımların Reolojik ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesinde

Görüntü Analiz Yöntemlerinin Kullanılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 104M559
Tamamlanma Tarihi 2007
Yürütücü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Ali TOPAL, İnş.Yük.Müh. Giray IŞIKYAKAR
Bütçe 106.329 TL
Proje Detayı   

Yapı Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Application of Finite Element Model Updating Based Structural Health Monitoring Method to a

Railroad Steel Bridge for Improving General and Periodic Railroad Bridge Inspections

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 214M029
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Prof.Dr. Serap KAHRAMAN
Araştırma Ekibi Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Carmen Amaddeo
Bütçe 226000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Çerçeve Ve Elektro-Dinamik Sarsıcı Etkileşiminin Azaltılmasına Yönelik Offline-Tuning Tekniğinin Geliştirilmesi ve

Betonarme Çerçevelerde Artan Hasar Düzeyleri ile Bu Düzeylerle İlişkili Sönüm Oranlarının Araştırılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 112M203
Tamamlanma Tarihi 2016
Yürütücü Doç.Dr. Özgür ÖZÇELİK
Araştırma Ekibi Doç. Dr. İ. Serkan Mısır, Yrd. Doç. Dr. Carmen Amaddeo
Bütçe 290000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Birleşik Düzlemiçi ve Düzlemdışı Yükler Altındaki
Davranışlarının Araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası KOSGEB, 2012‐631‐25
Tamamlanma Tarihi 2013
Yürütücü Dr. İbrahim Serkan MISIR
Araştırma Ekibi Prof.Dr.Serap Kahraman, Yrd.Doç.Dr.Özgür Özçelik, Dr.Sadık Can Girgin
Bütçe 140000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışının İyileştirilmesinde Çelik Lif Katkılı Çimento
Esaslı Kompozit (SFRC) ve Çimento Şerbeti Emdirilmiş Lifli Beton (SIFCON) Kullanımı
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-2008.KB.FEN.042
Tamamlanma Tarihi 2011
Yürütücü Prof.Dr. Serap Kahraman
Araştırma Ekibi Uzm.İbrahim Serkan Mısır (İnş.Yük.Müh.)
Bütçe 40000 TL
Proje Detayı

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Projeleri

Projenin Adı Çimento esaslı kompozitlerin kendi kendine iyileşme kabiliyetinin araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 215M783
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Prof.Dr. Halit YAZICI
Araştırma Ekibi Ahsanollah BEGLARIGALE, Houtan VAHEDI
Bütçe 540042 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Dijital Görüntü Korelasyonu Yönteminin Lifli Kompozitlerin Zamana Bağlı Çoklu Çatlak Davranışının

Analizinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 115R012
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Doç.Dr. Kamile Tosun FELEKOĞLU
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Burak FELEKOĞLU
Bütçe 354742 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Pratikte Kullanılabilir Polimerik Lif Katkılı ve Çimento Esaslı Kompozitlerin Geliştirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 114M246
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Doç.Dr. Burak FELEKOĞLU
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Kamile TOSUN FELEKOĞLU
Bütçe 161000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Polimer katkılı tamir harçlarının sülfat etkilerine dayanıklılığının incelenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-2015.KB.FEN.014
Tamamlanma Tarihi Devam ediyor
Yürütücü Doç.Dr. Burak FELEKOĞLU
Araştırma Ekibi Doç. Dr. Kamile Tosun Felekoğlu, Faruk Eren, Muhammer Keskinateş, Eren Gödek
Bütçe 23445 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Beton Kalitesinin ve Çimento Türünün Betonun Deniz Suyu Dayanıklılığına ve Beton İçine Gömülü

Çelik Donatının Korozyonuna Etkisinin Gerçek Deniz Ortamında İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 112M899
Tamamlanma Tarihi 2016
Yürütücü Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Halit YAZICI, Ahsanollah BEGLARİGALE, Farhad GHAJERİA
Bütçe 321721 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Darbe ve aşınma etkilerine dayanıklı portland çimentosu içermeyen bağlayıcı geliştirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 112M262
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Doç.Dr. Serdar AYDIN
Araştırma Ekibi Yrd.Doç.Dr. Mert Yücel YARDIMCI, Araş. Gör. Murat TUYAN, İnş. Müh. Ramin NAVIDIAN VAHED
Bütçe 196840 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Kompozitlerin Boyutsal Kararlılığının İncelenmesi ve Boyutsal Kararlılığın

Durabilite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 110M691
Tamamlanma Tarihi 2015
Yürütücü Prof.Dr. Halit YAZICI
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Bülent BARADAN, Dr. Çağlar YALÇINKAYA
Bütçe 170000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Çimento Esaslı Kompozitlerde Çelik Lif Korozyonunun Elektro-Kimyasal Metotlarla Takip Edilmesi ve Mekanik

Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 112M598
Tamamlanma Tarihi 2014
Yürütücü Prof.Dr. Halit YAZICI
Araştırma Ekibi Ahsanollah BEGLARIGALE
Bütçe 22800 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Deformasyon sertleşmesi davranışı gösteren düşük maliyetli mühendislik kompozitlerinin geliştirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi
Tamamlanma Tarihi 2013
Yürütücü Doç.Dr. Burak FELEKOĞLU
Araştırma Ekibi Doç.Dr. Burak FELEKOĞLU
Bütçe 63300 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Betonarme yapıların onarımında kullanılan tamir harçlarının tasarımında reolojik ve

mekanik özelliklerin optimizasyonu

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 108M062
Tamamlanma Tarihi 2012
Yürütücü Yrd.Doç.Dr. Kamile TOSUN
Araştırma Ekibi Araş.Gör. Burak FELEKOĞLU, Prof.Dr. Bülent BARADAN
Bütçe 143580 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Mineral katkılı kendiliğinden yerleşen lifli betonun mekanik, durabilite ve mikroyapı özelliklerinin araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-2009.KB.FEN.006
Tamamlanma Tarihi 2011
Yürütücü Prof.Dr. Halit YAZICI
Araştırma Ekibi Dr. Çağlar YALÇINKAYA
Bütçe 50000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Dolomit Kökenli Agregaların Alkali-Karbonat Reaktivitesinin Araştırılması
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 107M098
Tamamlanma Tarihi 2010
Yürütücü Prof.Dr. Selçuk TÜRKEL
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Halit YAZICI, İnş.Yük.Müh. Giray ALPTUNA
Bütçe 118392 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Yüksek Oranda Çelik Lif İçeren Yüksek Performanslı Kompozit Malzeme Geliştirilmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 106M283
Tamamlanma Tarihi 2009
Yürütücü Prof.Dr. Halit YAZICI
Araştırma Ekibi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER, Doç. Dr. Serdar AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Mert Yücel YARDIMCI
Bütçe 199906 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Portland Kalkerli Çimento Üretiminde Mekanik Performans ve Sülfat Kaynaklı Durabilite
Problemleri Açısından Optimum Kalker Oranının Belirlenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 104I083
Tamamlanma Tarihi 2008
Yürütücü Prof.Dr. Bülent BARADAN
Araştırma Ekibi Araş.Gör. Kamile TOSUN, Araş.Gör. Burak Felekoğlu, Prof.Dr. Akın ALTUN
Bütçe 48000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Yüksek performanslı çimento harcı – polimer lifli kompozitlerin üretiminde soğuk
plazma tekniklerinin kullanımı
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası TÜBİTAK, 107M170
Tamamlanma Tarihi 2008
Yürütücü Prof.Dr. Bülent BARADAN
Araştırma Ekibi Araş.Gör. Kamile TOSUN, Araş.Gör. Burak FELEKOĞLU
Bütçe 168330 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Mineral ve Kimyasal Katkıların Betondaki Alkali Silika Reaksiyonunu Önlemedeki Etkinliklerinin Hızlandırılmış ve

Uzun Dönemli Test Yöntemleri ile Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, 04.KB.FEN.083
Tamamlanma Tarihi 2007
Yürütücü Prof.Dr. Selçuk TÜRKEL
Araştırma Ekibi Prof.Dr. Halit YAZICI, Doç.Dr. Kamile TOSUN FELEKOĞLU
Bütçe 25000 TL
Proje Detayı
Projenin Adı Kendiliğinden Yerleşen Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş, Proje Numarası DEÜ, BAP-03.KB.FEN.078
Tamamlanma Tarihi 2004
Yürütücü Prof.Dr. Bülent BARADAN
Araştırma Ekibi Araş.Gör. Burak FELEKOĞLU
Bütçe 8800 TL
Proje Detayı

Güncel Duyurular

Staj Duyuruları