Ulaştırma Anabilim Dalı

Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ

Anabilim Dalı Başkanı

Trafik mühendisliği, trafik güvenliği, akıllı ulaşım sistemleri, ulaşım planlaması, kent içi toplu taşıma sistemleri, alt yapı tasarımları, havayolu, demiryolu ve karayolu üst yapı tasarımı ve uygulamaları gibi birçok araştırmayı planlayıp yürüten, temel bilim ve mühendislik bilgilerini birleştirerek sonuçlandıran, tüm ulaştırma mühendisliği konu ve problemlerinin analiz ve sentezini yapabilen, deneysel veya kuramsal modelleme becerisi olan alanında uygulanan çalışmaların standardını yükseltebilecek düzeyde  lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren öğretim üyelerine sahip bir anabilim dalıdır.