Yapı Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hasan Murat TANARSLAN

Anabilim Dalı Başkanı

Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı konularında çalışan elemanların bulunduğu inşaat mühendisliği dalıdır. Çelik yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiği, deprem mühendisliği başlıca uzmanlık alanlarıdır.

Yapı mühendisinin ya da mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik altında, ekonomik ve amaca en uygun olarak boyutlandırmaktır.

Bu uzmanlık alanında bulunan bir yapı mühendisi, önce yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir. Yapıda kullanılacak malzemeyi belirledikten sonra yapıya etkiyen kuvvetleri hesaplar, hesap modelini oluşturur ve yapı elemanlarını boyutlandırır. Mevcut yönetmelik, şartname ve standartları dikkate alarak statik hesapları yapar.

Aynı zamanda bir yapı mühendisinin, yapının imalatı sırasında yapımı denetleme, proje ve şartnamelere uygun imalatın yapılmasını sağlama görev ve yetkisi de vardır.