UNIMED Projesi


Akdeniz İklim Değişikliği Koşullarında Kuraklıklla Mücadele İçin Birleşik Çerçeve  (UNIMED)

Proje Özeti

UNIMED, Su-Enerji-Gıda-Ekosistem (WEFE) Bağlantısı konsepti ile “Kuraklıktan Hayatta Kalabilirlik Endeksi”nin metodolojik olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu, dört temel endeksin ölçülmesinden elde edilecek yeni bir fikir: algı, kırılganlık, uyarlanabilirlik ve geri kazanılabilirlik. Bu endekslerin her biri ilgili ekonomik, sosyal ve çevresel göstergelerin bir alt kümesinden yararlanacaktır. Önerilen gösterge alt kümelerinin incelenmesine ek olarak, yöntemin test edilmesi ve doğrulanması da paydaş katılımı faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler sırasında toplanan niteliksel geri bildirimler, güvenilir politika önerileri oluşturma fırsatı yaratacaktır. AB tarafından finanse edilen Mara-Mediterra projesiyle yakın bir sinerjiyi barındıran UNIMED, Akdeniz’de iklim değişikliği koşulları altında kuraklığın etkilerinin daha iyi nasıl değerlendirilebileceğini, nasıl adapte olunabileceğini ve nihayetinde bu problemlerle nasıl başa çıkabileceğini çiftçilere pratik kılavuzlar ve halihazırda iklim değişikliğinin etkilerini dengelediği kanıtlanmış tarımsal-ekolojik uygulamaları uygulayan çiftçilerin referanslarını içeren kısa video klipler ile sunacaktır. Hiçbir ticari kullanım öngörülmemesine ve dolayısıyla bu temel araştırmaya hiçbir TRL (Technology Readiness Level – Teknoloji Hazırlık Seviyesi) uygulanmamasına rağmen, UNIMED kuraklık değerlendirme çerçevesinin Yöntem Hazırlık Düzeyinin MRL5’e (Method Readiness Level) ve Toplumsal Hazırlık Düzeyinin de SRL7’ye (Societal Readiness Level) ulaşması beklenmektedir.

 

 

UNIfied framework to cope with droughts under MEDiterranea

n climate change conditions (UNIMED)

Project Summary

UNIMED is aimed at the methodological development of a Survivability-of-Droughts Index in the context of the Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Nexus. This is a novel idea that will derive from a quantification of four underlying indices: perception,

vulnerability, adaptability and recoverability. Each of these indices will draw on a subset of relevant, yet mutually exclusive, economic, social and environmental indicators. In addition to the scrutinization of the proposed subsets of indicators, also the testing and validating of the methodology will be achieved through stakeholder engagement activities. The qualitative feedback collected during these events will create the op

portunity to draw up sound policy recommendations. A close synergy with the EU funded Mara-Mediterra project will bring in practical guidelines addressed to farmers of how to better assess, adapt and ultimately cope with the impacts of droughts under Mediterranean climate change conditions through short video clips bringing testimonials by farmers practicing already proven agro-ecological practices to offset the impacts of climate change. While no commercial exploitation is foreseen, and hence no TRL applies to this fundamental research, the Method Readiness Level of

the UNIMED drought assessment framework is expected to reach MRL5 and with a Societal Readiness Level to reach SRL7.

 

 

 

Proje Ortakları                                                                                                 Project Partners

Ortak  No Ülke Ortaklar Organizasyon Tipi Ülke Yürütücüsü
1 Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) (Genel Koordinatör) Üniversite Cem Polat ÇETİNKAYA
2 Malta Integrated Resources Management (IRM) Company Ltd (IRMCo) KOBİ Dirk De Ketelaere
3 Malta Malta College of Arts, Science and Technology
(MCAST)
Üniversite Carmelina Frendo
Partner  No Country Partners Organization Type Principal Investigator
1 Türkiye Dokuz Eylül University (DEU) (General Coordinator) HEI Cem Polat CETINKAYA
2 Malta Integrated Resources Management (IRM) Company Ltd (IRMCo) SME Dirk De Ketelaere
3 Malta Malta College of Arts, Science and Technology
(MCAST)
HEI Carmelina Frendo

DEU, WP1 Proje yönetimine ve WP4 Kuraklıktan Hayatta Kalabilirlik Endeksinin Geliştirilmesine liderlik edecektir. Diğer spesifik roller şunlardır:

✓ WP2 tarafından belirlenen kılavuz ilkeler benimsenerek Türkiye’de paydaş çalıştaylarının ve algı temelli anketlerin düzenlenmesi.

✓Malta’da WP2 kapsamında düzenlenecek bilgi transferi/değişimi etkinliğine katılım. 

✓Türkiye’de Menemen Bölgesi için WP3 tarafından belirlenen metodolojik yaklaşıma dayalı  tarihsel kuraklık analizinin doğrulanması.

✓ WP4’ün çıktıları üzerine 2 açık erişimli makalenin yayınlanması.

DEU will lead the WP1 Project management and WP4 Development of a Survivability-of-Droughts Index. Other specific roles include:

✓ Organization of stakeholder workshops and perception-based surveys in Turkey adopting the guidelines set by WP2

✓ Participation in knowledge transfer/exchange event in Malta, organized in WP2

✓ Validation of historical drought analysis for the Menemen Region in Turkey based on the methodological approach set by WP3

✓ Lead the publication of 2 open-access articles on the outcomes of WP4

Çalışma Planı / Work Plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

CLICK HERE FOR THE EVENTS

 

 

Fotograflar / Photos

Gölmarmara Paydaş Çalıştayı /Stakeholder Workshop in Golmarmara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta’da Türkiye Büyükelçimizin de katıldığı bilgi transferi/değişimi etkinliğine katılım / Participation in knowledge transfer event by the participation of Turkish ambassador of Malta


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncel Duyurular

Staj Duyuruları