Mekanik Anabilim Dalı

Prof.Dr. Serap Kahraman

Anabilim Dalı Başkanı

Mekanik, çeşitli kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerde denge ve hareket şartlarını inceleyen bilim dalıdır. Mekanik bilimi, en eski bilim dallarından biridir. Arşimed ( MÖ 287-212) kaldıraçlar üzerinde çalışmıştır.  Galileo Galilei (1564-1642) zamanın ölçümü konusunda sarkaçlar ile deneyler yapmıştır. Isaac Newton (1642-1727) mekaniğin temelini oluşturan üç yasayı tanımlamıştır. Leonhard Euler (1707-1783), Jean le Rond d’Alambert (1717-1783), Joseph Louis Lagrange (1736-1813) tarihte mekanik bilimine katkı yapan önemli bilim insanlarıdır.

Lisans düzeyinde :

Rijit cisimler mekaniği  alanında

Şekil değiştirebilen cisimler mekaniği alanında

dersleri verilmektedir.  Bu dersler, hemen hemen tüm mühendislik programlarında yer alan mühendisliğin temellerini oluşturan mekanik dersleridir.

Lisansüstü programlarda karşılaşılan Mekanik dersleri arasında Elastisite teorisi, Plastisite teorisi, Plak teorisi, Sonlu elemanlar yöntemi sayılabilir.

Kuvvetlerin söz konusu olduğu her problem mekaniğin ilgi alanı olarak tanımlanabilir.

Mekanik Anabilim Dalı’nın ilgi alanları arasında: Yapı mekaniği, malzeme mekaniği, sürekli ortam mekaniği, katı mekaniği, akıllı yapılar ve akıllı malzemeler, betonarme, çelik ve tarihi yapılar, deneysel mekanik, deprem mühendisliği, kırılma mekaniği, kompozit malzeme mekaniği, sayısal hasaplama  yöntemleri  (sonlu farklar, sonlu elemanlar ), yapı sağlığının izlenmesi ve güçlendirme, mikro ve nano mekanik yer almaktadır.

Mekanik anabilim dalımızda, TUBITAK, KOSGEB, UDAP, üniversite dışı kaynaklı projeler ve üniversitemiz kaynaklı bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir. Yapı Mekaniği alanında ileri düzey araştırmaların ve testlerin yürütüldüğü Yapı Mühendisliği Laboratuvar’ımızda, ülkemizdeki mevcut bina türü yapıların kusurlarının dikkate alındığı güçlendirme teknikleri, beton prefabrike yapı sistemleri için yenilikçi çözümler ve yeni nesil yapısal sistem tasarımlarının sismik performansı üzerine çok sayıda deneysel araştırma tamamlanmıştır. Ayrıca yüksek yapılar, çelik köprüler vb. farklı türdeki mevcut inşaat mühendisliği yapılarının dinamik karakterinin belirlenmesi ve kalan ömürlerinin tayini üzerine laboratuvar dışı testler ve araştırmalar da yürütülmektedir. Anabilim dalımızda bulunan araştırmacılar, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantılarına aktif katılım sağlayarak, Mekanik alanında ülkemizdeki araştırmaların tartışıldığı platforma destek vermekte ve Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde uygulanabilir mühendislik çözümleri üzerine çalışmaktadır.