Hidrolik Anabilim Dalı


                                                                                                       Prof.Dr. Birol Kaya

Anabilim Dalı Başkanı

Hidrolik ana bilim dalı su ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümü, su kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması konularıyla ilgilenir. Bu kapsamda; suyun mekaniği, dolaşımı ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili projelerin planlama, projelendirme, inşaat, işletme ve bakım gibi çeşitli aşamalarında gerekli olan temel bilgiler; hidrolik anabilim dalı içinde açılan çeşitli lisans ve lisansüstü derslerin kapsamında sunulmaktadır.

Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim kadrosunda halihazırda 5 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 uzman, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Çalışma alanları arasında su yapıları ve kıyı-deniz yapıları, yüzeysel su kaynakları planlama ve yönetimi, alt yapı sistemleri, taşkın ve kuraklık, hidroelektrik enerji, iklim değişikliği ve etkilerinin araştırılması, katı madde taşınımı gibi konular yer alır.

Hidrolik ana bilim dalında, Hidromekanik, Su Kaynakları Mühendisliği ile Kıyı ve Liman Mühendisliği olmak üzere üç alt alan bulunmaktadır. Ana bilim dalı elemanları ayrıca, DEÜ Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER) bünyesinde çeşitli araştırma ve projelerde görev almaktadırlar.

Hidrolik ana bilim dalında fiziksel ve matematik modelleme çalışmalarının yanı sıra, çeşitli gelişmiş CAD, haritalama ve CBS sistemlerinden ve yazılımlardan yararlanılarak BAP, DPT, TÜBİTAK, DSİ, IZSU gibi ulusal kuruluşlar ve NATO, AB Çerçeve Programları gibi uluslar arası destek programlarına çok sayıda araştırma projesi yapılmış ve yapılmaktadır.

Hidrolik Ana Bilim Dalı, gelişen programı ve kadrosu ile 47 yıldan beri lisans ve 43 yıldan beri lisansüstü eğitimi sürdürmekte; halen 57 yüksek lisans, 16 doktora öğrencisi bulunmaktadır.