Geoteknik Anabilim Dalı


Prof.Dr. Gürkan ÖZDEN

Anabilim Dalı Başkanı

Geoteknik Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Bölümü altında yer alan 7 anabilim dalından biridir. Anabilim dalı bünyesinde 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Lisans kademesinde hâlihazırda Zemin Mekaniği I, Zemin Mekaniği II ve Temel İnşaatı dersleri okutulmaktadır. Bu derslere ilave olarak Bilgisayar Destekli Geoteknik Tasarım, Özel Temeller, Zemin Dinamiğine Giriş ve Zemin İyileştirme Yöntemleri gibi seçmeli dersler öğrencilere sunulmaktadır. Lisansüstü programımız %100 İngilizce olup, iki yıllık eğitim döneminde öğrencilerin seçebileceği Advance Soil Mechanics I-II, Measurement of Soil Properties, Soil Structure Interaction, Soil Dynamics, Soil Behavior, Waste Geotechnics, Special Topics in Geotechnical Engineering gibi dersler açılmaktadır.

Geoteknik Anabilim Dalı öğretim üyelerinin başlıca çalışma konuları zemin-yapı etkileşimi ve temel tasarımı, görüntü işleme ve insansız hava taşıtlarıyla üç boyutlu fotogrometrik harita çıkarma, çevre geoteknolojisi içinde atık geotekniği, atık depolama sahası tasarımı, geçirimsiz bariyer uygulaması ve boşluk kimyasının zemin davranışına etkilerinin incelenmesi olarak sayılabilir.  Bu konularda Anabilim Dalı öğretim elemanları son yıllarda 50’nin üzerinde uluslar arası makale yayınlamışlar ve ulusal-uluslar arası bildiri sunmuşlardır.

Geoteknik Anabilim Dalı’nda birçok projenin yürütüldüğü tam donanımlı Zemin Mekaniği ve Geoteknik Modelleme Laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarda lisans ve lisansüstü çalışmaların yanında döner sermaye kapsamında bazı laboratuar deneyleri de yapılmaktadır. TÜBİTAK, DPT ve BAP desteğiyle birçok alet ve cihaz laboratuara kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra problem çözme odaklı kamu ve özel sektör şirketleri ile projeler yapılmakta, bu projelerde başlıca heyelan önleme, derin temel ve iksa uygulamaları, istinad duvarı tasarımı ve zemin iyileştirme konuları ele alınmaktadır.