Tarihçe


DEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN KISA TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi İzmir’de 1955 yılında kurulan ilk üniversitedir. Ancak, bu tarihte bünyesinde Ziraat Mühendisliği hariç mühendislik öğretimi veren bir kuruluş yoktu. Çocuklarının mühendis olmasını isteyen aileler çocuklarını ya İstanbul’a ya da Ankara’ya göndermek zorundaydılar. Bu açığı gören Prof. Dr. Mehmet Bahir ÜNVER ve arkadaşları 1963 yılında Ege Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu’nu Buca Dokuz Çeşmeler mevkiinde kurdular. Bugün bu okulun yerinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İktisat ve Hukuk Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır. Ege Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu 1963-1964 öğretim yılında Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Makina Mühendisliği dallarında öğretime başladı. Kurucular açığı iyi teşhis etmişlerdi. Hocaların çoğu İstanbul’daki üniversitelerden gelerek ders veriyorlardı. Öğretim kalitesi iyiydi. Yüksekokul İzmir’de tutulmuştu.

İzmir’de mühendislik öğretimine başlayan ikinci kuruluş Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisidir. 1964 yılında Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri ile öğretime başlayan bu okulun yeri Alsancak Stadyumu’nun hemen yanında bulunuyordu.

Üçüncü kuruluş yine bir özel okul olan Yakındoğu Kimya Mühendisliği Yüksekokuludur. Özel Türk Koleji’nin kurucusu olan Bahattin TATIŞ  tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Bu Yüksekokul okulun bünyesinde Eczacılık Bölümü de bulunmaktaydı. Bu Yüksekokul okulun yerinde bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bulunmaktadır.

İzmir’de mühendislik öğretimine yeni bir boyut getiren ve genişlemesi için önemli adımlar atan kişi Prof. Dr. Kemal KARHAN’dır. Kemal Hoca 1966 yılında İstanbul’da yaşamaktan vazgeçip İzmir’e yerleşen ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde göreve başlayan bir gemi mühendisiydi. Sayın Prof. Dr. Kemal KARHAN, Ege Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokul Okulu’nda da mekanik dersleri veriyordu. Yüksekokuldaki bu görevi sırasında İzmir’deki potansiyeli görmüş olmalı ki Ege Üniversitesi bünyesinde bir Mühendislik Fakültesi kurmak için çalışmaya başladı. Kararlıydı. Kısa zamanda Mühendislik Fakültesini öğretime başlatmak istiyordu. Ege Üniversitesi Mühendislik bilimleri fakültesi 1968 yılında öğretime başladı. Fakültenin kuruluş kanunu ise Mart 1969 tarihinde yayınlandı. Kemal Hoca’nın hızı ve kararlılığı ancak “İslim arkadan gelsin” deyimiyle bağdaştırılabilir.

1968-1969 öğretim yılında toplam 120 öğrenci ile öğretime başlayan Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat, Makine, Kimya Mühendisliği Bölümlerinden ibaretti. Kurucu Dekan Prof. Dr. Kemal KARHAN idi. Kuruluşta emeği geçen ilk hocalar Prof. Dr. Turhan ACATAY, Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ ve Prof. Dr. Semih KAVALALI ‘dır. O zaman Doçent olan Sayın Turhan ACATAY ilk Bölüm Başkanımızdır.

1969-1970 yıllarında üniversitelerde özel yüksekokullara karşı eylemler ve boykotlar yapıldı. Eylemlerin amacı özel yüksekokulların kapatılmasıydı. Eylemlerin de etkisiyle 1971 yılında tüm özel okullar devletleştirildi. İzmir’deki yüksekokullar Ege Üniversitesi çatısı altında toplandı. Devletleştirilen yüksekokullar 1978 yılına kadar aynı binalarında öğretimlerine devam ettiler. Yüksekokul öğrencilerine fakültelere geçip mezun olma hakkı tanındı. Yüksekokuldaki İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin tamamı Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne geçerek mezun oldu. Türkiye’deki tüm Yüksekokullardaki diğer mühendislik bölümlerinde de durum farklı değildi. Yüksekokullar işlevini yitirmiş ve boşalmıştı.

1978 yılında Ege Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Akademi, Yüksekokul, Önlisans yüksekokulları kapatılıp sonlandırılarak bu kuruluşların yerine İnşaat, Makine, Kimya, Yer Bilimleri, Tekstil Fakülteleri kuruldu. Ege Üniversitesi bünyesinde yeni bir oluşum gerçekleştirildi.

1982 yılında ise Ege Üniversitesi’nin İnşaat, Makine, Yer Bilimleri Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile Tarihi Restorasyon kürsüsü (anabilim dalı) birleştirilerek, Mühendislik Mimarlık Fakültesi adıyla yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlandı.

1982 yılında gerçekleşen oluşum ile Kimya ve Tekstil Mühendislikleri Ege Üniversitesi bünyesinde kalarak öğretimlerine devam etmiştir.

1994 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde yeniden İnşaat, Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur.

1992 yılında Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, Mühendislik ve Mimarlık  Fakültesi’nden ayrılarak yine Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Mimarlık Fakültesi çatısında öğretimlerine devam etmiştir.

İnşaat Mühendisliği dahil, halen onbir mühendislik bölümü bulunan fakülte, DEÜ Mühendislik Fakültesi adını taşımaktadır.

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümleri öğretim faaliyetlerine halen devam etmektedir.

Bu metin, Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU tarafından kaleme alınmıştır.


Güncel Duyurular

Staj Duyuruları