Yapı Malzemesi Laboratuvarı


Kuruluş Amacı

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı başlıca; beton, çimento, çelik, ahşap, plastik vb. yapı malzemelerinin kalite kontrolü ve geliştirilmesi konularında araştırma, deneysel çalışma, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca anabilim dalı bünyesinde bulunan Yapı Malzemesi Laboratuarı’na ait imkanlar dahilinde, özel nitelikli uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuvarın çalışma amaçları genel olarak üç ana grupta toplanmıştır:

1. Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans ve doktora seviyelerinde laboratuvar uygulamaları, deneysel çalışmalar, bitirme projeleri.

2. Araştırma: TUBİTAK, DPT vb. kuruluşlarca desteklenen bağımsız veya özel sektör kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülen araştırma projeleri.

3. Topluma hizmet: Döner sermaye kapsamında hazırlanan rapor ve projeler.

Yapı Malzemesi Konularında Araştırma Olanakları ve Danışmanlık Hizmetleri:

• Farklı dayanım sınıflarına yönelik beton tasarımı

• Yüksek performanslı beton tasarımı

• Prefabrike üretimine yönelik beton tasarımı

• Beton kalite kontrolü

• Çelik kalite kontrolü

• Yapılarda yalıtım ve yalıtım malzemelerinin kalite kontrolü

• Dolgu duvar bölme elemanları (tuğla, gazbeton, bims, pomzablok…) kalite kontrolü

• Sıva ve harç tasarımı

• Beton, sıva ve harç kimyasalları

• Beton üretiminde kullanılan mineral katkılar

• Yapı dayanıklılığını etkileyen

• Onarım ve güçlendirme konusunda deneysel çalışmalar

• Çelik yapıların korozyona karşı korunması


Güncel Duyurular

Staj Duyuruları