Ulaştırma Laboratuvarı


Yeni kurulan Ulaştırma Laboratuvarı’nda, yol ve havaalanları ile ilgili, dolgular, temel ve alttemel tabakaları için aşağıdaki deneyler yapılmaktadır:

Zemin Deneyleri:

 • Elek Analizi
 • Atterberg Limitleri
 • Proctor deneyi (normal ve modifiye)
 • CBR deneyi
 • Özgül ağırlık deneyleri

Asfalt Deneyleri:

 • Penetrasyon deneyi
 • Düktilite deneyi
 • Yumuşama noktası deneyi
 • Isıtma kaybı deneyi
 • İnce film halinde ısıtma kaybı deneyi
 • Soyulma deneyi (Nicholson)
 • Karışımlarda asfalt %’ si kontrol deneyi

Bitümlü Karışımlar Üzerinde Deneyler ve Karışım Dizaynı:

 • Marshall Metodu ile asfalt betonu karışım dizaynı

Araştırma Olanakları:

 • Asfalt betonunun yorulma karakteristikleri
 • Modifiye asfaltların stabilite, akma ve yorulmaya etkileri

Danışmanlık Hizmetleri:

 • Yol ve pist üstyapıları
 • Yol malzemeleri (agrega, bitüm, emülsiyon v.b.)
 • Üstyapı dizaynı
 • Ulaştırma ve trafik konuları

Güncel Duyurular

Staj Duyuruları