STAR ÇAĞRISI (TÜBİTAK)

24-02-2023

Bölümümüzde yürütülmekte olan TÜBİTAK “https://star.tubitak.gov.tr/” adresinden aşağıda başlıkları verilen projelere başvuruda bulunabilirler.
1- 3B Yazdırılabilir Puzolanlı Harçların Geliştirilmesi Ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması
2- Deniz Ortamında Farklı Beton Türlerinin Donatı Korozyonu Performansları ile Korozyon Önleme Etkinliklerinin Araştırılarak Betonarme Elemanların Deprem Güvenliğinin Artırılması
3- Enerji Geo-Yapıları İçin Tampon Malzeme Bentonitin Kısa Ve Uzun Vadeli Mühendislik Performansı İle Termal İletkenlik Özelliklerinin İyileştirilmesi